Brygga och vindskydd

Stenboviken

Djupkarta över sjön finns på

www.genesismaps.com som uppdateras kontinuerligt och som är gratis att ladda ner. 

Ramper

Stenboviken

Baggviken


Hinsen

En riktig storöringsjö

Sjön är ca 1 200 ha stor förgrenad i fyra större vikar. Maxdjup på drygt 35 meter utanför Stenboviken. I övrigt varierar djupet mellan som mest 12 m i Bodaviken och ned mot 15 m i Bengtshedsfjärden. Sjön kan regleras med ca 1,5 m. Sjön är något näringsrikare än Logärden, men får ändå anses som näringsfattig. Siktdjupet är ca 5 meter.


Hinsen är sedan gammalt känd för sitt sikfiske. Utöver siken finns öring, gädda, abborre, gärs, elritsa, lake och nors. Flodkräftan försvann från Hinsen genom kräftpest 1984. I dag finns det signalkräftor på många platser i sjön.


Årligen sker utsättning av egenodlad öring som växt sig stora i kassarna i Håsjön, men öringarna förökar sig även själv i ett sevärt skådespel som sker i Håsjöbäcken under de första veckorna i oktober.


De stora öringarna i Hinsen är vida kända och varje år kommer exemplar över 6kg upp, öringen på bilden vägde 7,2kg och togs på ismete.

Regler gällande Hinsen

Trolling

Trolling får ske med maximalt fyra spön per båt och dag och med högst fyra fiskande beten samtidigt förutsatt att trollingkort lösts. Pulka dragen med separat lina får inte användas. Spöparavan är tillåtet. Maximalt tre fiskar (öring) per dag och båt får tas upp oavsett antal fiskekort i båten. Ytterligare kort kan inte lösas eller användas samma dag. Trollingkortet gäller även för åtta spön vid ismete.


Kräftfiske får ske inom eget skifteslag under tid som bestäms av styrelsen.


Nätfiske

Under tiden 1 april till och med 1 september och 24 oktober till och med 5 december får fiskas för husbehov med högst 5 nät per kort. För övriga tider gäller nätfiskeförbud. Under tiden 1 april till och med 1 september får nätfiske endast ske mellan 17:00 och 09:00. En förbudszon för nätfiske finns vid Finnboviken. Området redovisas på en särskild karta. Näten får vara max 30 meter långa och 2 meter djupa.