Information om regler och priser för fiskekort

Regler

Övergripande

Totalt fiskeförbud ska gälla i Logärden från och med den 7 januari 2024 till och med den 23 februari 2024. Fiskepremiären på Logärden äger rum den 24 februari 2024.

 

Vid Lilla Logärden, Stora Övertjärnen, Djuptjärnen och Lisstjärnen råder förbud att fiska från båt, flytring och andra flytfarkoster. Endast ett spö/pimpel per fiskekort får användas. För fiske i Lilla Logärden krävs ett särskilt dagkort som endast gäller för den tjärnen. 

 

Vid släpfiske får maximalt två spön per båt användas förutsatt att två kort lösts. Spöparavan får användas.

Vid fiske på Lilla Logärden, Stora Övertjärnen, Djuptjärnen, Lisstjärnen, Hinsen och Logärden får maximalt tre fiskar per dag och kort tas upp. Detta gäller öring/regnbåge/röding. Endast ett spö/pimpel per kort får användas.


När fiske är tillåtet får angling ske på alla vatten, utom Lilla Logärden, med femton angeldon med konventionella angelkrokar. Styrelsen får vid behov organisera och utföra riktat fiske mot gädda i samtliga vatten.

 

Totalt fiskeförbud gäller i Håsjöbäcken upp till Håsjön tillsvidare. I övriga rinnande vatten är det fiskeförbud från och med den 6 september till och med den 31 mars varje år.

Barn till och med 15 år fiskar gratis på målsmans fiskekort (gäller alla vatten inom fvof). 

Trolling mm

Trolling får ske med maximalt fyra spön per båt och dag och med högst fyra fiskande beten samtidigt förutsatt att trollingkort lösts. Pulka dragen med separat lina får inte användas. Spöparavan är tillåtet. Maximalt tre fiskar (öring/röding) per dag och båt får tas upp oavsett antal fiskekort i båten. Ytterligare kort kan inte lösas eller användas samma dag. Trollingkortet gäller även för åtta spön vid ismete i samtliga vatten utom Stora Övertjärnen, Lilla Logärden, Lisstjärn och Djuptjärn.

 

Nätfiske

Hinsen

Under tiden 1 april till och med 1 september och 24 oktober till och med 5 december får fiskas för husbehov med högst 5 nät per kort. För övriga tider gäller nätfiskeförbud. Under tiden 1 april till och med 1 september får nätfiske endast ske mellan 17:00 och 09:00. En förbudszon för nätfiske finns vid Finnboviken. Området redovisas på en särskild karta. Näten får vara max 30 meter långa och 2 meter djupa.


Logärden

Under tiden 12 juni till och med 29 augusti får fiskas för husbehov med högst 3 nät per kort. För övriga tider gäller nätfiskeförbud. Fisket får ske mellan 17:00 och 09:00. Tre förbudszoner för nätfiske finns vid sjöns djupaste delar. Områdena redovisas på en särskild karta. Näten får vara max 30 meter långa och 2 meter djupa. Utanför förbudszonerna får riktat fiske efter gädda och mört ske under deras lektider.

Kräftfiske

På grund av konstaterad kräftpest i Logärden är all kräftfiske i sjön förbjuden tillsvidare. Nyheter Hinsen Logärden (hinsenlogarden.one)


I Hinsen och övriga vatten upplåts kräftfiske för fiskerättsägare och ortsbor inom eget skifteslag fredagen den 11/8 kl. 17.00 till den 12/8 kl. 17.00 och den 25/8 kl. 17.00 till den 26/8 kl. 17.00.

Styrelsen får vid behov utföra provfiske efter kräftor i alla vatten.

 

Mink

Föreningen bekostar slagfällor för de som vill fånga mink och har jakträtt.

 

Kontrollavgift

Kontrollavgifter på 2000 kr debiteras de som bryter mot områdets fiskebestämmelser. Kontrollavgift tillämpas from 1 maj 2020.


Här köper du fiskekort:


Lådor för kontant betalning

Hillersboda 80
Kors bruk vid Herrgården


Försäljning till allmänheten

Jaktia

Turistbyrån i Falun
Ifiske

https://www.ifiske.se/fiskekort-lilla-logarden-djuptjarn-logarden-m-fl-vatten.htm


Fiskerättsbevis/Ortskort och till allmänheten
Anita Bohm, Korså bruk
Ove Bruhn, Hillersboda, 070-5702051
Jeanette Persson, Karlsbyheden 71
Kristina Böhlmark, Rupstjärn, 073-8011903

Lars Nordström, Finngärdets fäbodar, 070-3430961

Anders Stängnings, Bodvik 10, 070-2815801

Observera! Nya priser from 2024

Fiskerättsbevis (även arrende)

300kr/år

Ortskort

600kr/år

Familjekort kan lösas till familjemedlemmar till en som har löst fiskerättsbevis eller ortskort

200kr/år (inom hushållet)

Fiskekort allmänheten

130kr/dag

280kr/vecka

850kr/år

Fiskekort Lilla Logärden

150kr/dag

För trollingkort gäller följande priser inklusive övrigt fiske

Fiskerättsbevis/arrende

100kr/dag

200kr/vecka

700kr/år

Ortskort

280kr/dag

500kr/vecka

1500kr/år

Övriga

350kr/dag

850kr/vecka

2000kr/år