Övriga vatten

Sjöar och tjärnar som det planteras ut fisk i

Stora Övertjärnen, Lisstjärnen och Djuptjärnen.
Vid dessa vatten sker fortlöpande utsättningar av regnbåge och öring. Här finns gädda, abborre, mört och lake. Vid sjöarna finns vindskydd och bryggor.


Vid Djuptjärnen, Toxen och Lisstjärnen finns även handikappanpassade bryggor.


Toxen, Groptjärn, Långtjärn, Bergtjärn och Håsjön.
Vid dessa vatten sker sporadiska utsättningar av regnbåge och öring. I övrigt finns normala bestånd av gädda, abborre och mört. I Håsjön ligger även föreningens fiskodlingskassar där öring odlas för utsättning i en del av områdets sjöar och tjärnar.

Gällande regler 

Vid Stora Övertjärnen, Djuptjärnen och Lisstjärnen råder förbud att fiska från båt, flytring och andra flytfarkoster. 

 

Vid fiske på Stora Övertjärnen, Djuptjärnen och Lisstjärnen får maximalt tre fiskar per dag och kort tas upp. Detta gäller öring/regnbåge/röding. Endast ett spö/pimpel per kort får användas.


När fiske är tillåtet får angling ske med femton angeldon med konventionella angelkrokar.