Djupkarta över sjön finns på

www.genesismaps.com som uppdateras kontinuerligt och som är gratis att ladda ner. 

Ramper


Niklasvik

Finngärds fäbod

Logärdsdammen

Logärdsviken

Det sitter en bom över vägen ner till Logärdsdammen som är stängd men olåst.

Logärden

En riktig storrödingsjö

Sjön är ca 700 ha stor och relativt djup. Djup på 20 m och därutöver förekommer på stora områden och utanför Svartviken finns djup på över 50 m. Sjön kan regleras med ca 1 m.


Logärden är extremt näringsfattig med ett siktdjup på upp till 12 m. Sjön är sedan gammalt känd för sitt rödingbestånd. Utöver röding finns öring, gädda, abborre, mört, lake, nors, elritsa och gärs. 


Sedan slutet av 80-talet har mer eller mindre årligen skett utsättning av den storvuxna Örenrödingen som genetiskt är identisk med den ursprungliga Logärdsrödingen.

Regler gällande Logärden

Trolling

Trolling får ske med maximalt fyra spön per båt och dag och med högst fyra fiskande beten samtidigt förutsatt att trollingkort lösts. Pulka dragen med separat lina får inte användas. Spöparavan är tillåtet. Maximalt tre fiskar (öring) per dag och båt får tas upp oavsett antal fiskekort i båten. Ytterligare kort kan inte lösas eller användas samma dag. Trollingkortet gäller även för åtta spön vid ismete.


Nätfiske

Under tiden 12 juni till och med 29 augusti får fiskas för husbehov med högst 3 nät per kort. För övriga tider gäller nätfiskeförbud. Fisket får ske mellan 17:00 och 09:00. Tre förbudszoner för nätfiske finns vid sjöns djupaste delar. Områdena redovisas på en särskild karta. Näten får vara max 30 meter långa och 2 meter djupa. Utanför förbudszonerna får riktat fiske efter gädda och mört ske under deras lektider.

Kräftfiskeförbud råder i hela sjön