Djupkarta

Djupkarta över många sjöar finns på

www.genesismaps.com som uppdateras kontinuerligt och som är gratis att ladda ner. 


Lilla Logärden

Ett av områdets "put and take" vatten

Här planteras det kontinuerligt ut öring, röding och regnbåge. Det har varit svårt att få tag på önskad art och mängd de senaste åren, vi ser heller ingen direkt förändring i närtid tyvärr.

Tjärnen har ett separat dagkort som gäller endast för Lilla Logärden.


Vid Lilla Logärden råder förbud att fiska från båt, flytring och andra flytfarkoster. Endast ett spö/pimpel per fiskekort får användas och max tre ädelfiskar per dag får tas upp.


Angling, nät och andra fast utstående redskap är förbjuden.


Här finns även handikappanpassade bryggor och vindskydd.